Vapování vs kouření. Co je bezpečnější?

Vapování a kouření jsou dvě různé metody užívání tabáku či nikotinu, které mají odlišné dopady na zdraví. Je důležité porozumět rozdílům mezi těmito dvěma způsoby užívání a jejich potenciálním vlivem na zdraví. Zde se podíváme na to, co je bezpečnější: vapování nebo kouření?

Vapování

Vapování se týká použití elektronických cigaret (e-cigaret), které nahrazují spalování tabáku. Při vapování se e-cigaretě zahřívá e-liquid obsahující nikotin, který se mění na páru, kterou uživatel inhaluje.

Potenciální výhody vapování:

 • Nižší expozice škodlivých látek: Vapování neobsahuje spalování tabákových listů, což vede ke snížené inhalaci škodlivých látek přítomných v cigaretovém kouři.

 • Méně zápachu: Vapování produkuje méně zápachu než tradiční kouření, což může být pro uživatele i jejich okolí příjemnější.

 • Větší kontrola nad obsahem nikotinu: Uživatelé e-cigaret mají možnost volit různé koncentrace nikotinu, včetně e-liquidů bez nikotinu.

Potenciální rizika vapování:

 • Dlouhodobé účinky nejsou zcela známé: I když je vapování považováno za méně škodlivé než kouření, dlouhodobé účinky vapování nejsou zcela známy.

Kouření

Kouření zahrnuje spalování tabáku a inhalaci kouře obsahujícího škodlivé látky, včetně nikotinu a oxidu uhelnatého.

Potenciální negativní účinky kouření:

 • Vyšší riziko zdravotních problémů: Kouření je spojováno s vyšším rizikem srdečních chorob, rakoviny a respiračních problémů.

 • Pasivní kouření: Kouření má negativní dopad i na okolí, protože pasivní kuřáci jsou vystaveni škodlivým látkám ve vydechovaném kouři.

 • Závislost: Nikotin obsažený v cigaretovém kouři je velmi návykovou látkou.

Co je bezpečnější?

Podle dostupných informací je vapování obecně považováno za méně škodlivé než tradiční kouření. Nicméně to neznamená, že vapování je zcela bez rizika. Je důležité si uvědomit, že nejlepší možností pro zdraví je úplné vyhnutí se užívání tabákových výrobků.

Pokud se rozhodujete mezi vapováním a kouřením, může být vapování lepší alternativou, zejména pro ty, kteří hledají způsob, jak snížit příjem škodlivých látek spojeným s kouřením. Ideálním řešením je však úplné přestání užívání nikotinových výrobků.

Jak přestat kouřit

Zdroj: https://unsplash.com/photos/single-cigarette-stick-with-ashes-stick-lzcKZlVPYaU

Zajímavé statistiky

 1. Globální statistika kouření:

  • Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) kouří kolem 1 miliardy lidí na světě.
  • Kouření způsobuje každoročně přibližně 8 milionů úmrtí, z toho 7 milionů úmrtí souvisejících s přímým kouřením a 1,2 milionu úmrtí souvisejících s pasivním kouřením.
 2. Kouření v České republice:

  • Podle statistik MZ ČR kouří přibližně 25% dospělé populace v České republice.
  • Česká republika patří mezi země s vysokou mírou kouření, přičemž muži kouří častěji než ženy.
 3. Vliv kouření na zdraví:

  • Kouření zvyšuje riziko vzniku mnoha zdravotních problémů, včetně rakoviny plic, srdečních chorob, chronické obstrukční plicní nemoci (COPD) a dalších respiračních onemocnění.
  • Kuřáci mají vyšší riziko úmrtí než nekuřáci, a to nejen kvůli rakovině a srdečním chorobám, ale také kvůli dalším komplikacím.
 4. Ekonomické náklady kouření:

  • Kouření má také významné ekonomické náklady pro společnost v podobě nákladů na léčbu a ztrát produktivity kvůli zdravotním problémům spojeným s kouřením.
 5. Účinky pasivního kouření:

  • Pasivní kouření zvyšuje riziko vzniku nemocí u lidí, kteří nekouří, včetně dětí, které jsou vystaveny kouři svých rodičů.
 6. Úspěch při přestávání kouření:

  • Podle studií má odvykání kouření mnoho zdravotních výhod, včetně snížení rizika zdravotních komplikací a zlepšení kvality života.
  • Mnoho lidí má úspěch při přestávání kouření s pomocí lékařského poradenství, léků nebo podpůrných skupin.

Tyto statistiky jasně ukazují škodlivé dopady kouření na zdraví jednotlivců i společnosti jako celku. Přestání kouření může přinést značné zdravotní a ekonomické výhody jak jednotlivcům, tak celé populaci.

Jak přestat kouřit?

Přestat kouřit může být náročné, ale je to velmi prospěšný krok pro zlepšení zdraví a kvality života. Existuje několik účinných strategií a technik, které mohou pomoci při odvykání kouření. Zde je několik tipů, jak přestat kouřit:

 1. Stanovte si datum a připravte se psychicky:

  • Určete si konkrétní datum, kdy přestanete kouřit, a připravte se na tuto změnu. Nastavte si cíl a buďte na tento den dobře připraveni.
 2. Najděte si podporu:

  • Sdělte svůj záměr přestat kouřit rodině, přátelům a kolegům. Podpora blízkých lidí může být klíčová při odvykání kouření.
 3. Vyhledejte lékařskou pomoc:

  • Porozumění vaší závislosti na nikotinu a možnosti léčby může pomoci při úspěšném odvykání kouření. Lékař nebo specialista vám může doporučit vhodné léky nebo terapeutické metody.
 4. Vyhněte se spouštěčům kouření:

  • Identifikujte situace nebo činnosti, které vás nutí kouřit, a snažte se jim vyhnout nebo je změnit. Například vyhněte se místům, kde se kouří, nebo najděte alternativu k cigaretě, jako je žvýkání žvýkačky.
 5. Zkuste substituce nikotinu:

  • Pomůcky s nízkým obsahem nikotinu, jako jsou nikotinové náplasti, žvýkačky nebo spreje, mohou pomoci zmírnit abstinenční příznaky a postupně vám odvykání kouření usnadnit.
 6. Změňte své chování:

  • Vypracujte nové zvyky nebo zájmy, které vám pomohou odvrátit pozornost od touhy kouřit. Například začněte cvičit, choďte na procházky, zkoumejte nové aktivity.
 7. Zvládněte abstinenční příznaky:

  • Očekávejte abstinenční příznaky, jako jsou podrážděnost, nervozita nebo chutě po cigaretě, a najděte strategie, jak s nimi zacházet, například hluboké dýchání, meditace nebo relaxační techniky.
 8. Buďte trpěliví a nevzdávejte se:

  • Přestat kouřit může být proces, který chce čas. Buďte trpěliví se sebou samými a nevzdávejte se při prvních neúspěších. Každý pokus k úspěšnému odvykání kouření je krok správným směrem.