EXVAPE EXPOD jednorázová e-cigareta Apple Ice 20mg

Jemně nakyslé zelené jablíčko, které jemně doplňuje příjemná coolada..
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: 185032221448859
Značka: Exvape
179 Kč
Kategorie: Jednorázové ecigarety
Značka: Exvape
Typ plnění: Jednorázové
? Způsob potahování: MTL (pusa-plíce)
Typ příchutě: Ovocné
Počet potahů: 500
Obsah nikotinu: 20 mg
Objem: 2 ml
? Příchuť: Jablko
? Kapacita baterie: 400 mAh
Typ zařízení: Jednorázová e-cigareta
Položka byla vyprodána…
38680 exvape expod jednorazova e cigareta apple ice 20mg
500+ POTÁHNUTÍ
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Doručení do druhého dne
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Garance ceny. Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!
Garance ceny
Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!

EXVAPE EXPOD jednorázová e-cigareta Apple Ice

 

Jemně nakyslé zelené jablíčko, které jemně doplňuje příjemná coolada..

 

Exvape Expod jsou nové jednorázové e-cigarety od známého německého výrobce. Vyznačují se perfektní kvalitou zpracování a úžasnými prémiovými liquidy německé produkce.

 

EXVAPE EXPOD jednorázová e-cigareta

 

Jejich příjemný MTL potah je srovnatelný s kvalitními POD zařízeními, které dobře známe. Díky kapacitě 400 mAh a 2 ml liquidu s obsahem nikotinu 20 mg/ml se můžete dostat až na 500 potahů. Zařízení tedy pohodlně vydrží jeden celý den i silnějšímu kuřákovi.

 

     Parametry:

 • Počet potahů: až 500
 • Kapacita baterie: 400 mAh
 • Obsah nikotinu: 20 mg/ml

 

     Obsah balení:

 • 1x Exvape Expod


Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301+H311; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo:
Nebezpečí

 

     Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H312 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H301+H311 - Toxický při požití nebo při styku s kůží.

 

     Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.


Výrobce: Exvape

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: