e-liquid Jam Vape Co Raspberry Jam 10ml

Tradiční malinový džem zaručuje perfektní zážitek především v moderních POD systémech.
Vyprodáno Vyprodáno Zvolte variantu
Kód: 8194269733353698 8194270028914539 Zvolte variantu
Značka: Juice Sauz (GB)
109 Kč
Kategorie: Nic Salt náplně
Značka: Jam Vape (GB)
Typ příchutě: Sladké
? Typ nikotinu: Nikotinová sůl
? Poměr PG/VG: 50/50
Obsah nikotinu: 10 mg, 20 mg
Objem: 10 ml
? Příchuť: Džem, Malina
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Doručení do druhého dne
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Garance ceny. Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!
Garance ceny
Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!

Jam Vape Co SALT Raspberry Jam

 

Objem: 10ml
Obsah nikotinu: 10mg/ml

 

Tradiční malinový džem zaručuje perfektní zážitek především v moderních POD systémech.

Náplně do elektronických cigaret typu Nic Salt se od běžných e-liquidů liší mnohem nižším PH a především nikotinovou sůl, která zaručuje rychlejší vstřebání bez dráždivého pocitu při vapování. Nikotinová sůl se vyskytuje například také v tabákových listech, proto používání e-liquidů typu Nic Salt přináší mnohem bližší alternativu k běžným cigaretám.

 

Mezi další výhodu patří mnohem rychlejší proces odpařování při nižších teplotách oproti klasickým e-liquidům, čímž se prodlužuje životnost jak spirálky, tak vaty v e-cigaretě.

 

e-liquid Jam Vape Co

 

E-liquidy Juice Sauz Nic Salt jsou určeny především pro MTL styl vapování pusa-plíce a nejvíce je oceníte v zařízeních typu POD a klasických elektronických cigaretách. Ačkoliv obsahují 10-20mg nikotinu na každý mililitr, nemusíte mít obavu z přílišného škrábání v krku. Na základě vlastních zkušeností můžeme směle popsat NicSalt liquidy jako mnohem hladší a příjemnější alternativu než klasické liquidy s nižším obsahem nikotinu.

 

Britské e-liquidy Juice Sauz představují výsledek dlouholetých zkušeností a ladění chutí. V současnosti tvoří jedny z nejlepších náplní na poli nikotinových solí. Poměr 50PG a 50VG se skvěle hodí do všech MTL atomizérů.

 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301+H311; Acute Tox. 4, H332
Signální slovo: Nebezpečí
Nebezpečné látky: nicotin-salicylát

 

     Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H301+H311 - Toxický při styku s kůží.

 

    Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
 • P321 - Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na štítku).
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P361+P364 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: