e-liquid ELECTRA Oriental Tobacco 10ml

Vyprodáno
Kód: 8739485429993550
Značka: Electra
79 Kč
Kategorie: Náplně s klasickým nikotinem
Typ příchutě: Tabákové
? Typ nikotinu: Klasický nikotin
Obsah nikotinu: 12 mg
? Příchuť: Tabák
Objem: 10 ml
Nikotin: Klasický
Intenzita: 20 mg, 0 mg, 3 mg, 6 mg, 12 mg, 18 mg
Poměr VG/PG: 40/60
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Doručení do druhého dne
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Garance ceny. Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!
Garance ceny
Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!

ELECTRA Oriental Tobacco


Objem: 10ml.


Obsah nikotinu: 0mg, 3mg, 6mg, 12mg, 18mg, 20mg/ml


Podmanivá a tajemná chuť ELECTRA Oriental Tobacco Vám zajistí aromatické a nevšední zážitky.


Náplně do e-cigaret řady ELECTRA je ryze český e-liquid vyráběný v laboratoři u hlavního města Prahy. Pečlivé testování a přísná výstupní kontrola každé šarže e-liquidu ELECTRA zaručuje stálou chuť a naprosté bezpečí pro uživatele. Každá příchuť vznikla pečlivým testováním a použitá aromata se maximálně přibližují přírodní molekule.


Základ kvalitního e-liquidu představuje proplyenglykol a potravinářský glicerin. Následně jsou do e-liquidu přidány aromata v potravinářské kvalitě a samozřejmě naprosto čistý nikotin. Složení e-liquidů ELECTRA je pravidelně ověřováno v nezávislé laboratoři s platnou akreditací.


Za dobu své existence na trhu si našli e-liquidy ELECTRA mnoho spokojených uživatelů jak z řady e-kuřáků, tak náročných vaperů. Optimální poměr PG:VG zajišťuje skvělou produkci kouře a dobrou viskozitu pro použití i v menších clearomizérech.


Samozřejmostí je i plastová lahvička s komfortním kapátkem a uzávěr s dětskou pojistkou. Nákupem e-liquidu řady ELECTRA máte vždy jistotu, že kupujete kvalitní e-liquid.Upozornění:

 

Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky.

 

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

 

Pro intenzitu 0mg/ml:
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Směs není klasifikována jako nebezpečná. 

 

Pro intenzity 3mg, 6mg, 12mg/ml:


Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302
Signální slovo: Varování
Nebezpečné látky: nicotine (ISO)


Standardní věty o nebezpečnosti:


 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte

 • P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.


Pro intenzity 18mg, 20mg/ml:
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301
Signální slovo: Nebezpečí
Nebezpečné látky: nicotine (ISO)

Standardní věty o nebezpečnosti: • H301 - Toxický při požití.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 • P330 - Vypláchněte ústa.

 • P405 - Skladujte uzamčené.

 • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. 


 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: