e-liquid Ecoliquid GINGERBREAD 10ml

Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno Zvolte variantu
Kód: 8742255305613222 8742255534432662 8742255761021859 Zvolte variantu
Značka: Ecoliquid
89 Kč
Kategorie: Náplně s klasickým nikotinem
Značka: Ecoliquid (ČR)
Typ příchutě: Tabákové
? Typ nikotinu: Klasický nikotin
Obsah nikotinu: 6 mg
? Příchuť: Perník
Objem: 10ml
Nikotin: Klasický
Intenzita: 20mg, 0mg, 3mg, 6mg, 12mg, 18mg
Poměr VG/PG: 40/60
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Doručení do druhého dne
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Garance ceny. Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!
Garance ceny
Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!
ECOLIQUID Gingerbread (perníkový tabák)

 

Objem: 10ml.

 

Obsah nikotinu: 0mg, 3mg, 6mg, 12mg, 18mg, 20mg/ml

 

Originální kombinace silné perníkové příchuti s jemným nádechem tabáku nemá na trhu s e-liquidy obdoby. ECOLIQUID Perníkový tabák vás uchvátí a zamilujete si ho už při prvním potažení.

 

ECOLIQUID je řada náplní do elektronických cigaret od ryze českého výrobce. Výroba probíhá nedaleko hlavního města Praha. ECOLIQUID si díky kvalitě a bezpečné výrobě našel mnoho e-kuřáků nejen na tuzemském, ale i mezinárodním trhu.

 

Eliquidy značky ECOLIQUID představují výsledek pečlivého výzkumu a testování všech ingrediencí ze kterých jsou složeny. Obsah a poměr jednotlivých složek je zvolen vždy tak, aby do&s

 
 • Upozornění:

   

  Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky.

   

  Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

   

  Pro intenzitu 0mg/ml:
  Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Směs není klasifikována jako nebezpečná. 

   

  Pro intenzity 3mg, 6mg, 12mg/ml:


  Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302
  Signální slovo: Varování
  Nebezpečné látky: nicotine (ISO)


  Standardní věty o nebezpečnosti:


  • H302 - Zdraví škodlivý při požití.


  Pokyny pro bezpečné zacházení:


  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

  • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte

  • P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

  • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.


  Pro intenzity 18mg, 20mg/ml:
  Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301
  Signální slovo: Nebezpečí
  Nebezpečné látky: nicotine (ISO)

  Standardní věty o nebezpečnosti:  • H301 - Toxický při požití.


  Pokyny pro bezpečné zacházení:


  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

  • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

  • P330 - Vypláchněte ústa.

  • P405 - Skladujte uzamčené.

  • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.   

   

  ání s odpady nebo vrácením dodavateli.


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: