Dope Lime Smash 10 mg

Citrónová a limetková kůra tvoří sladkokyselou kombinaci.
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: 8798917433540955
Značka: Dope
104 Kč
Kategorie: Nikotinové sáčky Dope
Značka: Dope
Typ příchutě: Ovocné
Obsah nikotinu: 16 mg
? Příchuť: Citrón + limetka
Balení: 22 sáčků
Položka byla vyprodána…
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Doručení do druhého dne
Přes 3000 produktů skladem s doručením již na druhý den.
Garance ceny. Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!
Garance ceny
Našli jste zboží u konkurence výhodněji? Cenu vyrovnáme!

Nikotinové sáčky Dope Lime Smash 10 mg - diskrétní a jednoduchý způsob jak užívat nikotin!


Citrónová a limetková kůra tvoří sladkokyselou kombinaci.


Seznamte se s moderními nikotinovými sáčky, které je super snadné používat kdekoli a kdykoli. Sáček stačí vyjmout z obalu, vložit pod horní ret a užívat si do pár minut přicházející efekty. Po půl hodině sáček vyjměte a odložte do horní přihrádky. Každé balení Dope obsahuje 22 sáčků.


Česká značka Dope zabývající se výrobou kvalitních nikotinových sáčků s výraznými mentolovými příchutěmi. Vyberte si ze tří jedinečných příchutí a ponořte se do světa diskrétního a jednoduchého užívání nikotinu. Bez kouře, zápachu a starostí.


     Parametry:

 • Obsah: 22 sáčků
 • Obsah nikotinu: 16 mg/g

Výrobce: Dope

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Varování
Nebezpečné látky: nikotin (ISO); 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin

     Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


     Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: